شخص رسمی از طرف سفارت آرژانتین در بنیاد ترجمه

شخص رسمی از طرف سفارت آرژانتین در بنیاد ترجمه

 

دوم اکتبر کاردار  سفارت جمهوری آرژانتین مقیم در آذربایجان جناب آقا ی ادواردو کاوالرو در بنیاد ترجمه ی  آذربایجان بوده است.

در دیدار در باره ی تاسیس  نمایندگی در آرژانتین که در کار تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان در کشور های اسپانیایی زبان موثر می باشد تبادل نظر گردیده است . طرفین چند مساله در راستا ی پیشرفت روابط و تبادلات ما بین ادبیات های آذربایجان و آرژانتین که راجع به  آنها اقدامات مقدماتی بر داشته شده است مورد مذاکره قرار داده اند.

 

گالری

مقالات دیگر