آثار نویسندگان اوکراین در باکو ارائه داده شد

آثار نویسندگان اوکراین در باکو ارائه داده شد

 

 در کتابخانه ملی بنام میرزا فتحعلی آخوندزاده آذربایجان مراسم رونمایی کتاب های نویسندگان برجسته اوکراین" اسرار سردابه" نیکلای خومیچین و  "زیر  نور حین غروب" ولادیمیر دانیلنکو  برگزار شده است. مراسم را با سخنرانی افتتاحیه رئیس هیات اداره ی بنیاد ترجمه آذربایجان نویسنده آفاق مسعود باز کرده است. وی از روابط دوستی و برادری مابین مردم آذربایجان و اوکراین که طول تاریخ وجود داشته و از پروژه هایی که آخرین سالها بنیاد ترجمه  در زمینه روابط ادبی آذربایجان و اوکراین انجام داده است سخنرانی کرده است. از تالیفات مجموعه ای که ادبیات آذربایجان را به اوکراین و بر عکس ادبیات اوکراین را به آذربایجان معرفی کرده است  سخن گفته و بیان کرده است که این کار بعد از این هم وسیعتر از این ادامه خواهد یافت.

سپس کرسی سخنرانی به سفیر فوق العاده و تام الاختیار اوکراین مقیم در آذربایجان - جناب آقای آلکساندر میشنکو داده شده است. سفیر از همچین پروژه ها که دارای اهمیت اجتماعی و سیاسی می باشند و مابین  کشور ها بنیاد نزدیکی و تفاهم را میگذارد سخن گفته و برای اینکه بنیاد ترجمه آذربایجان این کار با شرافت را ادامه می دهد ابراز سپاسگزاری کرده است.

از سخنوران دیگر که در مراسم سخنرانی کردند از جمله رئیس بنیاد دانش تحت ریاست جمهوری آذربایجان - اقتای صمد اف و سر دفتر مرکزی - یاشار علی اف و رئیس اداره ی علم و تحصیل و فرهنگ نویسنده اعتماد باشکچید از مزایا ی ادبی و داستانی کتابها سخن گفته و بیان کرده اند که هر دو اثر راجع به تاریخ و  زندگانی معاصر و افکار ادبی و داستانی اوکراین برای خواننده ی آذربایجان تصور کاملی را ایجاد می کند و این عمل برای تامین توجه به کتاب و کتابخوانی تحفه های خود را میدهد.

در آخر مراسم نویسندگان اوکراین - رئیس اتحاد نویسندگان اوکراین ولادیمیر دانیلنکو و نویسنده ی مشهور نیکلای خومیچین سخنرانی کرده اند.نویسندگان از پروژه های نشریات مابین بنیاد ترجمه آذربایجان و اتحاد نویسندگان اوکراین که در چارچوب همکاری نزدیک انجام می شود  سخن گفته اند. آنها بیان کرده اند که اولین باری است در باکو هستند و از زیبایی آن شگفتزده شده اند. آنها مورد توجه قرار داده اند که این شهر پر از مجسمه های شعارا با برگزاری جشن های کتاب به کانون ادبی بزرگ و مرکز کتاب و  تفکر داستانی تبدیل شده است.

در اختتامیه رویداد رئیس اتحاد نویسندگان اوکراین - ولادیمیر دانیلنکو سوغات تزئینی ملی اوکراین را به رئیس بنیاد ترجمه ارایه داده است.

 

گالری

مقالات دیگر