نویسندگان اوکراینی در بنیاد ترجمه آذربایجان

نویسندگان اوکراینی در بنیاد ترجمه آذربایجان

۶ ژوئن با ریاست رئیس اتحاد نویسندگان اوکراین -  ولادیمیر دانیلنکو هیات نویسندگان اوکراین در بنیاد ترجمه ی آذربایجان بوده اند.

 

هنگام دیدار از روابط استواری که در آخرین سال ها مابین ادبیات آذربایجان و اوکراین شکل گرفته و از کتاب " شعر معاصر آذربایجان" که در اوکراین به طبع رسیده و از "مجموعه ی ادبیات اوکراین" که در آذربایجان منتشر گشته است سخن گرفته شده و از اهمیت این نشر ها که در راستای تقویت روابط دوستی و برادری مابین خلق ها انجام داده می شود تبادل نظر گردیده است.

نویسندگان اوکراین که اولین باری است در آذربایجان مهمان هستند، از زیبایی استثنا ای باکو و ریشه های قدیم نزدیکی بین مردم آذربایجان و اوکراین سخن گرفته و بیان کرده اند  که  روابط ادبی موجود تحفه های بینظیری به ادبیات های هر دو کشور عطاء می کند.

سپس نویسندگان به بنیاد ترجمه آذربایجان  با طرح نفیس کتاب " سوفیا ی کیو" را  که به فرهنگ قدیم کیو اختصاص یافته شده است اهدا کردند.

گالری

مقالات دیگر