روابط ادبی اسپانیا و آذربایجان گسترش می یابد

روابط ادبی اسپانیا و آذربایجان گسترش می یابد

 

 

در ۱۳ آوریل نماینده ی رسمی پادشاهی اسپانیا جناب آقای ایقناسیو سانچز در مرکز ترجمه آذربایجان بوده است.

در ملاقات از راه های توسعه ی روابط ادبی آذربایجان و اسپانیا و از لایحه های بین المللی مرکز ترجمه، ترجمه ی آثار نویسندگان برجسته ی اسپناییا نظیر فدریکو قارسی لورکا و ادواردو مندوسا و میگل دلیباس و آلوارو کونکیرو و آنتونیو ماچادو و خوآن رامون خیمنس  که در این راستا انجام داده می شود و در دوره های مختلف به زبان آذربایجانی ترجمه شده است  سخن گرفته اند.  مسائل مربوط به نشر اسپانیایی "مجموعه ی ادبیات معاصر آذربایجان" که دیگر به زبان های مختلف ترجمه شده است، از جمله راجع به کتاب کامیلو خوسه سلان - نویسنده ی مشهور اسپانیایی که در این روز ها منتشر می گردد تبادل نظر گشته است.

 

گالری

مقالات دیگر