اطلاعیه

اطلاعیه

بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان برای اتباع خارجی ساکن در آذربایجان دوره های آموزش زبان برگزار می کند

دوره های آمورش زبان برای کارکنان سفارتخانه ها، کنسولگری های خارجی، نماینده های سازمانهای بین المللی، مدیران و کارکنان شرکت های خارجی در جمهوری آذربایجان و همچنین برای همۀ اتباع خارجی ساکن در آذربایجان که مشتاق به یادگیری زبان هستند، در نظر گرفته شده است.

دوره های زبان به صورت عملی و تعاملی برگزار می گردد. محور اصلی دروس، یادگیری و بهبود فرهنگ گفتاری و نوشتاری زبان آموزان می باشد.

تاریخ شروع دوره ها: 12 ژانویۀ 2015 مصادف با 22 دی 1393

مدت دوره: 5 ماه

تعداد دروس: هفته ای دوبار

هر درس به مدت 1 ساعت و نیم

کلیۀ دروس در ساختمان اداری بنیاد ترجمه برگزار می گردد. (باکو، کوچۀ علیمردان توپچیباش اف، 74)

آخرین مهلت ثبت نام در دوره ها تا تاریخ 1 دی 1393 است.

هزینۀ ماهانۀ دوره ها 100 منات آذربایجانی است.

برای ثبت نام در دوره های زبان، باید مدارک مورد نیاز را یا به آدرس پست الکترونیک و یا به صورت حضوری به مجری دوره ها در بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان ارائه نمایید.

مدارک مورد نیاز:

1-    کپی کارت ملی

2-    دو قطعه عکس

3-    رزومه

آدرس: باکو، کوچۀ علیمردان توپچیباش اف، 74

پست الکترونیک: idk@aztc.gov.az

تلفن: (+994 12) 595-10-69

 

مقالات دیگر