ادبیات آذربایجان در مطبوعات با نفوذ روسیه

ادبیات آذربایجان در مطبوعات با نفوذ روسیه

 

در چارچوب لایحه ی بعدی مرکز ترجمه ی آذربایجان  که برای تبلیغ و شناسایی ادبیات آذربایجان انجام می شود   صفحه ی " ادبیات معاصر آذربایجان" که  "نشر روزنامه ی  ادبی" روسیه  برای ادبیات آذربایجان در نظر گرفته بود   رونمایی شده است.

در شماره ی ۱۱ آوریل روزنامه صفحه ی جفتی که حاوی اشعار "بگرد" و " سنگ" و " مادر ها گریه می کنند" علی کریمی و "سخره" و " شوپن" و " صبح می شود" واقف صمد اوغلی و " آسمان سنگ نگه نمی دارد " و " نور ماه" رامز روشن و " دریایی که از آسمان بالا می رود" و " ما بیگانه ایم" و " زندگی ادامه می یابد" واقف بایاتلو می باشد با پیشگفتار " شعر های به وقوع پیوسته" منتشر شده است.

در پیشگفتار خلاقیت هر کدام این سیما های ادبی که به خوانندگان روسیه ارایه داده می شود جداگانه و باهم مانند  حادثه قابل توجه ای در ادبیات آذربایجان به نظر رسانیده می شود".  توجه به خلاقیت آنها از شعور نوآوری  و آزادی سبکی سرچسمه می گیرد. این دورانی بود که پافوسی که در ادبیات به حد افراط رسیده بود با تنوع و تجدیدی جستار های خلاق عوض می  گشت. اما این دف مکانیکی یک روش دوران تاریخ نبود. این در اولین نوبت سطح استعداد شاعرانه شعارا بود که موجب شناختن آنها بوده  و از جمله با امکانات پوتنسیال آنها مرتبط بود. اشعاری که مورد توجه شما قرار می گیرد هنگام خواندن آنها حرف های " شعر ها نوشته نمی شود و به وقوع می پیوندد"  یوگنی یوتوشنکو را  به یاد می اندازد.

گالری

مقالات دیگر