آگهی کارگاه دانش افزایی زبان

آگهی کارگاه دانش افزایی زبان

 

بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان به منظور ارتقاء سطح کیفیت ترجمه، دوره های ترجمۀ پیشرفته برگزار می کند

 

کارگاه در دو بخش فعالیت می کند:

1-      دوره های دانش افزایی

زبان های دانش افزایی عبارتند از:

 

زبانهای خارجی

موضوعات دانش افزایی

زبان انگلیسی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

 

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان فرانسوی

 

 

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان آلمانی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

 

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان ایتالیائی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

 

ترجمۀ متون پزشکی عمومی

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان اسپانیولی

 

مطبوعات و رسانه

ترجمۀ متون علوم سیاسی

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان روسی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

مطبوعات و رسانه

 

 

زبان ترکی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

 

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان فارسی

 

مطبوعات و رسانه

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان عربی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

مطبوعات و رسانه

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

 

2-      دوره های آموزش زبان

این دوره ها در سطوح مختلف و برای زبانهای مختلف برگزار می گردد:

انگلیسی

آلمانی

فرانسوی

اسپانیائی

ایتالیائی

روسی

ترکی

فارسی

عربی

کارگاه در تاریخ 22 دی 1393 شروع به فعالیت می کند. مدت زمان کارگاه دانش افزایی از سه ماه تا شش ماه و مدت زمان دوره های آموزش زبان از شش ماه تا یکسال می باشد. دروس بنیاد هفته ای دو بار و هر درس یک ساعت و نیم است. کلیۀ دروس در ساختمان اداری بنیاد برگزار می گردد. مهلت ثبت نام در دوره ها تا تاریخ 1 دی 1393 است.

هزینۀ ماهانۀ دوره ها 35 منات آذربایجانی است.

برای شرکت در کارگاه، مدارک مورد نیاز یا به آدرس پست الکترونیک ارسال شده و یا به صورت حضوری به مجری کارگاهها در بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان ارائه شود.

 

مدارک مورد نیاز:

1-     کپی کارت ملی

2-     دو قطعه عکس

3-     رزومه

 

آدرس: باکو، کوچۀ علیمردان توپچیباش اف، 74

پست الکترونیک: idk@aztc.gov.az

تلفن: (+994 12) 595-10-69

 

مقالات دیگر