اندیشمند آلمانی در بنیاد ترجمه

اندیشمند آلمانی در بنیاد ترجمه

 در 5 اکتبر، جناب آقای زیکلینده هارتمان پروفسور دانشگاه ورسبرگ آلمان از بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان بازدید کرد. در این دیدار آثار ترجمه و منتشر شده از نویسندگانی مانند هرمان هسه، توماس مان، یوهان ولفگانگ هوته، هنریخ هین، پاتریک ذوچیند، گونتر گراس و دیگر نویسندگان معروف آلمان توسط بنیاد ترجمه صحبت شده است. سپس در مورد مسائل مربوط به ایجاد پلهای ادبی بین ادبیات آذربایجانی و ادبیات آلمانی صحبتهایی شد. سپس مدیر بنیاد خاطرنشان ساخت که کتاب «داستان آذربایجان» به زبان آلمانی ترجمه شده و خانم زیکلد هارتمن ویرایشگر این کتاب بوده است و در ضمن این فقط به منظور تبلیغ ادبیات آذربایجان در آلمان صورت گرفته است. همچنین رونمایی از این کتاب در دانشگاه فرانکفورت و ترویج آن در کتابخانه‌های فرانکفورت موضوع گفت‌وگو بوده است.

در پایان جلسه، ترجمۀ کتاب «دو رمان» هینریش بول به زبان آذری، یکی از آخرین چاپ‌های بنیاد ترجمه به ایشان اهداء شد.

 

برگردان: ع. ملک‌اف. 

گالری

مقالات دیگر