وزیر آموزش و پرورش جمهوری ترک قبرس شمالی در بنیاد ترجمه

وزیر آموزش و پرورش جمهوری ترک قبرس شمالی در بنیاد ترجمه

 در 29 سپتامبر وزیر آموزش و پرورش جمهوری ترک قبرس شمالی جناب آقای اوزدمیر برووا و هیئت همراه و نیز نمایندۀ جمهوری قبرس شمالی در باکو خانم اوفوق تورگانر از بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان دیدن کردند. در این جلسه تدریس زبان و ادبیات آذربایجانی در دانشگاه‌های قبرس شمالی و تبلیغ و ترویج حقایق قره‌باغ، فرهنگ و تاریخ آذربایجان در قبرس شمالی مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

در پایان این دیدار هدیه‌ای به عنوان یادگاری توسط وزیر آموزش و پرورش جمهوری ترک قبرس شمالی به خانم آفاق مسعود مدیر بنیاد ترجمه اهداء شد. 

گالری

مقالات دیگر