ثبت نام در بنیاد ترجمه وابسته به کابینة وزیران جمهوری آذربایجان در 1 اكتبر به پايان مي‌رسد

ثبت نام در بنیاد ترجمه وابسته به کابینة وزیران جمهوری آذربایجان در 1 اكتبر به پايان مي‌رسد

دوره‌ها در زمینه‌های زیر برگزار مي‌گردد

کارگاه در دو بخش فعالیت می کند:

1- دوره‌های دانش‌افزایی

زبان های دانش افزایی عبارتند از:

زبانهای خارجی

موضوعات دانش افزایی

زبان انگلیسی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

 مطبوعات و رسانه

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان فرانسوی

 

 مطبوعات و رسانه

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان آلمانی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

 

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان ایتالیائی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

 مطبوعات و رسانه

ترجمۀ متون پزشکی عمومی

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان اسپانیولی

 

مطبوعات و رسانه

ترجمۀ متون علوم سیاسی

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

از زبان آذری به زبان روسی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

مطبوعات و رسانه

 

 ویرایش متون ترجمه

زبان ترکی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

 مطبوعات و رسانه

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان فارسی

 

مطبوعات و رسانه

 

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

زبان عربی

ترجمۀ متون ادبی و هنری

مطبوعات و رسانه

 متون سیاسی و اقتصادی

اسناد و مکاتبات رسمی و حقوقی

2- دوره های آموزش زبان

این دوره ها در سطوح مختلف و برای زبانهای مختلف برگزار می گردد.

مدت زمان کارگاه دانش‌افزایی از 6 ماه تا 12 ماه و مدت زمان دوره های آموزش زبان بنابه سطوح مختلف زبان‌آموزان 2- 6- 12 ماه می باشد. دروس بنیاد هفته ای دو بار و هر درس یک ساعت و نیم است. کلیۀ دروس در ساختمان اداری بنیاد برگزار می گردد. ثبت نام ادامه دارد. و برای دوره های بعدی همیشه انجام می‌پذیرد.

هزینۀ ماهانۀ دوره ها 50 منات آذربایجانی است.

برای شرکت در کارگاه، مدارک مورد نیاز یا به آدرس پست الکترونیک ارسال شده و یا به صورت حضوری به مجری کارگاهها در بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان ارائه شود.

 

مدارک مورد نیاز:

1- کپی کارت ملی

2- دو قطعه عکس

3- رزومه

 

آدرس: باکو، کوچۀ علیمردان توپچیباش اف، 74

پست الکترونیک: idk@aztc.gov.az

تلفن: 69 - 10 - 595 (12 994+)

 

 

 

مقالات دیگر