ملاقات نماینده بنیاد ترجمه با رهبر سازمان بین المللی کتاب تورین

ملاقات نماینده بنیاد ترجمه با رهبر سازمان بین المللی کتاب تورین

مدیر بخش بین الملل بنیاد ترجمه وابسته به کابینه وزیران جمهوری آذربایجان شاهین علعسگراف در چارچوب بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تورین با دعوت آقای ارنستو فرّرو رئیس انجمن بین المللی کتاب که رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب نیز هست، شرکت کرد.

شاهین علعسگراف در این نشست از فعالیت بنیاد ترجمه و از مجلۀ ادبیات بین المللی خزر و روزرنامۀ آیدین یول و وبسایت بنیاد همچنین از آثاری که تاکنون منتشر شده اطلاعات مفصلی بیان داشتند.

آقای ارنستو فررو، در مورد کتاب و از عشق به کتاب صحبت کردند: «در دوران مدرن، در سراسر جهان، به ویژه در ایتالیا، شاهد نگرش بی تفاوت به کتاب هستیم. به ویژه، نسل جوان انگار به کتاب نیاز ندارد. و این مسئله برای من به عنوان کسی که برای سالیان طولانی در این زمینه مشغول به کار بوده ام، نگرانیهایی را به وجود می آورد. عدم تمایل به کتاب دقیقا دلایل بیرونی نیز دارد. در زمانی که اینترنت و آنتنهای ماهواره ای هر روز گسترش می یابد، افراد علاقه مند به کتاب کاهش می یابد. به عنوان مثال، شهر تورین را در نظر بگیریم، در شهری با جمعیت 900 هزار نفری، فقط 7 درصد از جمعیت کتاب می خوانند. در واقع این یک واقعیت غم انگیز است. به همین دلیل، برگزاری همچنین نمایشگاههای کتاب بسیار مهم است.

اما برای ما ایتالیایی ها همیشه در پایان وضعیت غم انگیز یک روشنایی و یک تابش امید وجود دارد. جمهوری آذربایجان با کاتالوگ و کتابهای خود نشان داد که چگونه در مسیر پیشرفت گام برمی دارد. از این رو، موفقیت و پیشرفت یک کشور به بزرگی و یا کوچکی آن نیست، بلکه به اراده های ملت آن کشور وابسته است». 

مقالات دیگر