بازدید هیئت بنیاد ترجمه از کتابخانه ملی جمهوری چک

بازدید هیئت بنیاد ترجمه از کتابخانه ملی جمهوری چک

هیئت بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان که نمایشگاه کتاب شهر پراگ کشورمان را نمایندگی می کنند، از کتابخانۀ ملی جمهوری چک بازدید کردند.

رئیس بخش نسخه های خطی کهن و نسخه های باستانی کتابخانه ملی آقای ییندرژیخ مارک نسخه های آثار «هفت پیکر» و «اسکندرنامه» نظامی گنجوی که توسط خوشنویسان در سال 1390 نسخه برداری شده و نیز «مثنوی» جلال الدین مولوی در قرن هفدهم کپی برداری شده به مهمانان معرفی کرد.

خانم آفاق مسعود، مدیر بنیاد ترجمه از این که فرصت برای آشنا شدن با این نسخ منحصر به فرد کتابخانه را در اختیار ما گذاشتند، تشکر کرد.

«رویداد مسرت بخش این است که نسخه های خطی کهن شاعر بزرگ آذربایجانی نظامی گنجوی در کتابخانه ملی چک نگه داری می شود. ای کاش در این کتابخانه گنجینه های غنی ادبیات و آثار دیگر نویسندگان آذربایجان نیز وجود داشت. همچنین ما علاقه مندیم نقشه ها و اطلس هایی که در آرشیو این کتابخانه باستانی نگهداری می شود، را ببینیم. ما، در زمینۀ واقعیات آذربایجان که در کتابخانه های جهان است و نیز نقشه ها و اطلس هایی را که تمامیت ارضی کشورمان را اثبات می کنند، از آرشیوها و کتابخانه های قدیمی جهان جمع آوری نموده، آنها را تحلیل و به جامعه جهانی معرفی می کنیم. من امیدوارم که ما با کتابخانه باستانی جهت انجام امور مزبور و مفید همکاری خواهیم نمود».

 

پس از آن، رئیس گروه روابط بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری چک خانم هلنا پرووازنیک اوا هیئت نمایندگی بنیاد را با سالنهای دیگر کتابخانه آشنا ساختند. 

گالری

مقالات دیگر