ترجمه ی جدیدی از «خسرو و شیرین» منتشر شد

ترجمه ی جدیدی از «خسرو و شیرین» منتشر شد

 

 

انتشارات مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان

به مناسبت «سال نظامی گنجوی»، ترجمه ی منظومه ی «خسرو و شیرین»، اثر حجیم شاعر داهی آذربایجانی نظامی گنجوی،  منتشر گردید. ترجمه هایی که در دوران شوروی سابق از آثار نظامی منتشر شده بود، بیشتر آزاد بوده و به جنبه های شاعرانه ی ترجمه توجه زیادی گردیده بود. این امر سبب شده بود که معانی بدیع و حکمت های نهفته در ژرفای سخنان نظامیِ جاودان تا حدی مغفول بماند. بدین جهت، این ترجمه ها، آن چنان که باید و شاید، برای شناخت کامل نظامی گنجوی کارآیی کاملی نداشتند. انتشار کتابی که مضامین بدیع و افکار و حکمت های نهفته در هر کدام از کلام های و ابیات این شاعر متفکر را در خود جای داده و تا حد امکان از هر گونه تحریفی به دور باشد، می تواند افق جدیدی در بازشناسی نظامی گنجوی گشوده و کمک شایان توجهی در تجزیه و تحلیل افکار شاعر به محققین عزیز نماید.

 

مترجم سطری اثر از زبان فارسی متخصص زبان فارسی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، علی شکری، و مؤلف ترجمه ی فیلولوژی (زبان شناختی) اثر نیز نویسنده و مترجم سرشناس آذربایجانی اعتماد باشکچید است.

 

کتاب در چاپخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به چاپ رسیده است.

 

کتاب در آینده ی نزدیک در کتابفروشی های معتبر در دسترس کتاب دوستان عزیز خواهد بود.

 

 

مقالات دیگر