دیدار همکاران بنیاد ترجمه با رهبر تبلیغ ادبیات کشورهای شمال اروپا

دیدار همکاران بنیاد ترجمه با رهبر تبلیغ ادبیات کشورهای شمال اروپا

همکاران بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان در چارچوب بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب بوداپست با رهبر و هیئت نمایندۀ ترویج ادبیات کشورهای شمال اروپا (Nordic Literature Promotion and Publising House) دیدار کردند. سازمان مزبور کتابهای ادبی دانمارک، ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد را به زبانهای جهان ترجمه و چاپ می کند. این سازمان همچنین در زمینۀ ترجمۀ ادبیات جهانی به این زبانها فعالیت می کند.

در این دیدار دربارۀ ترجمۀ «گلچین ادبیات معاصر آذربایجان» به این زبانها و نیز چاپ آنها در همان کشورها مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار رهبر چاپ و انتشارات سازمان مذکور جناب آقای بالاسیز بتفان نظرات خود را اینگونه ابراز داشتند: «سازمان ما علاقه مند است ادبیات شرقی و به ویژه ادبیات آذربایجانی به زبانهای اروپایی ترجمه و چاپ شود. وجود همچنین بنیاد ترجمه ای در کشورتان که یک نهاد دولتی است امری دلگرم کننده است. ما علاقمندیم با بنیاد ترجمه همکاری نماییم و این همکاری ادامه داشته باشد. سازمانهای ما در زمینۀ ادبیات و ترجمه نقش نهادهای مدیریتی و هماهنگ کننده را باید داشته باشند».

در این دیدار نویسندۀ سوئدی مدیر شرکت انتشارات “StorySide” جناب آقای کامیلا قربه دیدگاه های خویش را اینگونه بیان داشتند: «من در این نمایشگاه کشورم را به عنوان یک نویسنده نمایندگی می کنم. جمهوری آذربایجان کشوری است که جهان به آن علاقه مند است. من فکر می کنم ترجمۀ و چاپ دو طرفۀ ادبیات کشورهایمان، به توسعه روابط بین ملل و کشورهایمان کمک خواهد کرد. همکاری محکم و مداوم باید با یکدیگر داشته باشیم. این دیدارها یک گام مهم در این مسیر است. و من فکر می کنم ما چاره ای جز همکاری با یکدیگر نداریم».

 

 

مقالات دیگر