آفرینش ادبی رامز روشن در تارنماهای ادبی روسیه و ترکیه

آفرینش ادبی رامز روشن در تارنماهای ادبی روسیه و ترکیه

تارنماهای ادبی روسی «Libistation» و «Litprichal» اقدام به انتشار ترجمه ی روسی اشعار «امیدی به هیچ کس ندارم»، «بالاتر از خدا چه چیزی هست؟» اثر شاعر مردمی آذربایجان رامز روشن نموده است.

هم چنین، تارنمای ادبی «Erikağacoyku.com (داستان درخت آلو)» اقدام به انتشار ترجمه ی ترکی اشعار «کشتی»، «شکر»، «سخن»، «هر کسی سنگی به اینجا گذاشت»، «چیزی شبیه نامه ی عاشقانه»، اثر شاعر مردمی آذربایجان رامز روشن نموده است.


Keçid linki:

https://libst.ru/ 

https://www.litprichal.ru
https://erikagacioyku.com

 

 

 

مقالات دیگر