معرفی کتاب «لیلی و مجنون» در اوکراین

معرفی کتاب «لیلی و مجنون» در اوکراین

رسانه های جمعی شناخته شده ی اوکراین، شامل روزنامه های «گولوس اوکراینو»، ارگان رسمی رادای عالی اوکراین، «بزنس ریویو»، «اوکراینسکی اینترس» و «دن» و تارنماهای موزه ی مرکزی اوکراین مراسم معرفی ترجمه ی اوکراینی کتاب «لیلی و مجنون» اثر شاعر آذربایجانی نظامی گنجوی را در سطح وسیعی بازتاب دادند.

لازم به یادآوری است، به مناسبت اعلام «سال نظامی» گنجوی در کشور، ترجمه ی لیلی و مجنون نظامی از سوی انتشارات «یاروسلاوو وال»، که میراثدار ترجمه ی آثار ادبی وزین است، در این کشور منتشر گردیده است.

 

 


 

Київ: Відбулася презентація поеми азербайджанськог
Нізамі Ґянджеві. В Україні презентували поему азербайджанського 
Презентація видання всесвітньо відомої поеми Нізамі Ґянджеві 
Відбулася презентація поеми Нізамі Ґянджеві «Лейла і Меджнун» (kyivdiplomatic.com)

 

 

 

 

مقالات دیگر

  • داستان جاوید زیناللی در تارنماهای ادبی اتریشی داستان جاوید زیناللی در تارنماهای ادبی اتریشی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، داستان «کُتِ معلم جغرافیا» اثر نویسنده ی سرشناس آذربایجانی جاوید زیناللی، در تارنمای « Gedichtesammlung.net» از کشور اتریش منتشر گردید

  • داستان شاهمار در تارنماهای ادبی خارجی داستان شاهمار در تارنماهای ادبی خارجی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، داستان «گمشده» اثر نویسنده ی سرشناس آذربایجانی، شاهمار، در تارنمای «alhariri.info» الجزایر و «alnoor.se» عراق منتشر گردید.


  • کتاب مصور «شوشا مروارید قاراباغ» - تحفه ای به مناسبت «سال شوشا» کتاب مصور «شوشا مروارید قاراباغ» - تحفه ای به مناسبت «سال شوشا»

    مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به مناسبت «سال شوشا» کتاب مصور «شوشا، مروارید قاراباغ» را منتشر نموده است. این کتاب تاریخ شهر شوشا را، که سنگ بنای آن، به عنوان پایتخت قاراباغ، در سال 1752 گذاشته شد، بازگو می کند.