کلام حکمت آمیز نظامی گنجوی در تارنماهای السالوادور و مکزیک

کلام حکمت آمیز نظامی گنجوی در تارنماهای السالوادور و مکزیک

 

در چهارچوب همکاری با مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، صفحات فیس بوک «ادبیات و شعر» السالوادور و «باز هم ادبیات» مکزیک اقدام به انتشار سخنان حکیمانه ی حکیم نظامی گنجوی در خصوص موضوعاتی هم چون جسارت، دوستی، خیرخواهی، ظلم و عدالت نموده اند.

اشعار نظامی گنجوی به مناسبت هشتصد و هشتادمین سالگرد نظامی (سال نظامی) از سوی مرکز ترجمه ی کشوری و توسط متخصص زبان اسپانیولی مرکز، خانم آیسل علی اوا، به زبان اسپانیولی ترجمه گردیده است.

 

 

 

https://www.facebook.com/162933610523430/posts/2015778981905541/ 

https://www.facebook.com/999719630416606/posts/1715644612157434/

 

 

 

مقالات دیگر