آفرینش ادبی نظامی گنجوی در اوکراین

آفرینش ادبی نظامی گنجوی در اوکراین

 رادیو فرهنگ وابسته به رادیو و تلویزیون ملی اورکراین گزارش مبسوطی در خصوص کتاب «لیلی و مجنون» اثر جاودان نظامی گنجوی، که اخیراً از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به زبان اوکراینی ترجمه و در اوکراین متنشر گردیده است، تهیه و پخش نموده است.

 

 http://ukr.radio/schedule/play-archive.html?periodItemID=2844889

 

 

 

 

 

مقالات دیگر