گواهینامه ها به صاحبانشان تسلیم گردید

گواهینامه ها به صاحبانشان تسلیم گردید

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، در راستای تکمیل زبان و ترجمه در کشور و شناسایی افرادی که در رابطه با زبان ها و رشته های گوناگون دارای تجربه و تخصص هستند، اقدام به برگزاری آزمون ادواری نمود. در پایان این دوره برای افرادی که در زبان ها و رشته های مربوطه حائز امتیازات لازم بودند گواهینامه اعطاء گردید.

در این مراسم، خانم علی آتاکیشی اف، مدیر اجرایی مرکز، طی سخنانی اعلام نمودند که هدف از برگزاری این آزمون ها تکمیل زبان و ترجمه در کشور و شناسایی متخصصین زبان در رشته های مختلف است که به نوبه ی خود می تواند نقش عمده ای در رشد و شکوفایی علم ترجمه داشته باشد. علی آتاکیشی اف ضمن تبریک به کسانی که این آزمون را با موفقیت طی کرده بودند، اعلام نمود که اطلاعات این متخصصین در بانک اطلاعاتی مرکز نیز درج گردیده و از تخصص آنها استفاده خواهد گردید.

 

اسامی کسانی که حائز امتیاز لازم برای دریافت گواهینامه شدند از این قرار است:

 

 


منصور زینالوف فرزن اصلان: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی فرهنگ و هنر (انگلیسی آذربایجانی)؛

جیحون علی اف فرزند سردار: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی اجتماعی سیاسی (روسی آذربایجانی - روسی)؛

امین شیرین اف فرزند رامیز: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی اجتماعی سیاسی (روسی آذربایجانی)؛

سویل حسن اف فرزند واقف: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی حقوق (اوکراینی - روسی)؛

شبنم اسداوا فرزند بختیار: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی اجتماعی سیاسی (آذربایجانی - چک)؛

 

 

 

 

گالری

مقالات دیگر

  • نوشتار «اکراین عزیز!» در رسانه های جمعی جهانی نوشتار «اکراین عزیز!» در رسانه های جمعی جهانی

    نوشتار نویسنده ی مردمی آذربایجان خانم آفاق مسعود تحت عنوان «اوکراین عزیز!» در تعدادی از رسانه های جمعی جهان منتشر گردیده است از جمله تارنمای «Alquiblaweb.com» از اسپانیا، تارنمای 

  • اشعار لیلا علی اوا در مجله ی ادبی شیلی اشعار لیلا علی اوا در مجله ی ادبی شیلی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در عرصه ی بین المللی» مرکز ترجمه کشوری آذربایجان، مجله ی “Arena” Revista Hispanomericana de Poesia («آرنا» سالنامه ی شعر امریکای لاتین)