آفرینش ادبی عاشیق علی عسگر در تارنمای ادبی بلاروس

آفرینش ادبی عاشیق علی عسگر در تارنمای ادبی بلاروس

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی»، و به مناسبت دویستمین سالگرد این عاشیق عارف، تارنمای ادبی بلاروس به نام «Sozvochie» اقدام به انتشار ترجمه ی روسی اشعار عاشیق علی عسگر نموده است و شرح مبسوطی در خصوص آفرینش هنری این شاعر ارائه کرده است. این اشعار در صفحه ی «آینه ی شعور مردمی»، که مربوط به ادبیات آذربایجانی است، ارائه گردیده است.

 

 

 

 

http://sozvuchie.by/

poeziya/zerkalo- narodnoj

 

 

مقالات دیگر

  • نوشتار «اکراین عزیز!» در رسانه های جمعی جهانی نوشتار «اکراین عزیز!» در رسانه های جمعی جهانی

    نوشتار نویسنده ی مردمی آذربایجان خانم آفاق مسعود تحت عنوان «اوکراین عزیز!» در تعدادی از رسانه های جمعی جهان منتشر گردیده است از جمله تارنمای «Alquiblaweb.com» از اسپانیا، تارنمای 

  • اشعار لیلا علی اوا در مجله ی ادبی شیلی اشعار لیلا علی اوا در مجله ی ادبی شیلی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در عرصه ی بین المللی» مرکز ترجمه کشوری آذربایجان، مجله ی “Arena” Revista Hispanomericana de Poesia («آرنا» سالنامه ی شعر امریکای لاتین)