«تاریخ خونین – قتل عام خوجالی» در رسانه های جمعی جهان

«تاریخ خونین – قتل عام خوجالی» در رسانه های جمعی جهان

ویدیو و مطلبی که مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به مناسبت فاجعه ی خوجالی تحت عنوان «تاریخ خونین قتل عام خوجالی» تهیه نموده است در سطح وسیعی در رسانه های جمعی جهان بازتاب داشته است از جمله سایت های «جزایر اینفو» از الجزایر، «الحریر» از چین، «اینترپرس» و «Azcultur.uz» از ازبکستان، «turaz.es» از اسپانیا، «ایوریونی» از گرجستان، «آلترناتیوتاریح» و «تدد» از ترکیه و روزنامه ی صائب تبریز از ایران.

این ویدیوی مستند، که بر اساس حقایق تاریخی تهیه گردیده است، به قتل عام خونینی می پردازد که در شب 25 فوریه و ساعات بامدادی 26 فوریه رخ داد و طی آن نیروهای مسلح ارمنی با استفاده از خودروهای زرهی تیپ 366 به خوجالی، شهر قدیمی آذربایجان، حمله نموده و مرتکب فجیع ترین جنایت علیه بشریت شدند که در تاریخ نوع بشر تا آن تاریخ ثبت نشده بود.

https://alharir.info/23890-2/

https://dzayerinfo.com/

http://www.interpress.uz/?p=4570
http://azculture.uz/ru/novost.php?year=2021&news=25

http://azculture.uz/xeber.php?year=2021&news=25

http://iverioni.com.ge/

http://www.ayb.org.tr/

https://alternatiftarih.com/

https://www.tded.org.tr/

https://turaz.es/

مقالات دیگر