آفرینش ادبی عیسی حسین اف در «گلچین رُمان جهان»

آفرینش ادبی عیسی حسین اف در «گلچین رُمان جهان»

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجان در سطح بین الملل» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، «انجمن ترجمه ی ادبی گرجستان» ترجمه ی گرجی داستان «اندکی عشق» اثر عیسی حسین اف را در کتابخانه ی الکترونیکی خود قرار داده است. علاوه بر این، این داستان در «گلچین رُمان جهان» نیز درج گردیده است.

این اثر را نویسنده ی سرشناس آذربایجانی، امیر ممدلی، به زبان گرجی ترجمه نموده است.

 

پیوند:

https://www.facebook.com/groups/677608289307563

 

مقالات دیگر