مطلب مستند مربوط به «نظر دختر لئو تولستوی در خصوص وحشیگری های ارامنه» در روزنامه ی ایرانی

مطلب مستند مربوط به «نظر دختر لئو تولستوی در خصوص وحشیگری های ارامنه» در روزنامه ی ایرانی

مطلب مستند «نظر دختر لئو تولستوی در خصوص وحشیگری های ارامنه»، که از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان تهیه گردیده است، در روزنامه ی «صاحب تبریز» بازتاب گسترده ای یافته است.

این مطلب مستند بازتاب دهنده ی مشاهدات الکساندرا تولستایا، دختر لئو تولستوی، نویسنده ی نامدار روسی، است که در سال 1915 خود شاهد وحشیگری های ارامنه علیه مردم بی دفاع بوده است. روزنامه نگار سرشناس تبریزی، آقای قاسم ترکان، نیز مقدمه ای بر این مطلب نگاشته اند.

مقالات دیگر