«خان کندی چگونه استپاناکرت شد» در رسانه های جمعی جهان

«خان کندی چگونه استپاناکرت شد» در رسانه های جمعی جهان

 

ویدیوی «خان کندی چگونه استپاناکرت شد»، که از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان تهیه شده است، در تارنمای «Alternatiftarih» ترکیه، تارنماهای «آسیا الیوم»، و «نایل نیوز» مصر، «عراق نیوز» عراق، «صدا آنلاین» امارات عربی متحده، «بیادر» فلسطین، «8-پرس» کویت، «Alharir.infor» چین، تارنماهای «Kievinform»، «Aze.in.ua» و «Islam.in.au» اوکراین، «اینترپرس» و «آذکولتور» ازبکستان، ««عزیز نیوز» اسرائیل و «Turaz.es» اسپانیا  منتشر گردیده است.

این ویدیوی مستند حاوی اطلاعاتی در خصوص تاریخ قدیم خان کندی و سیاست مکارانه ی ارامنه در قره باغ کوهستانی و نواحی اطراف آن و نیز ظلم ها و وحشیگری هایی آنها بر مردم محلی است که به دنبال انعقاد قرارداد ترکمانچای میان ایران و روسیه در این خطه سکونت داده شدند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alternatiftarih.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwasela.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asiaelyoum.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nile1.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iraqnews-in.com/

 

 

 

 

 

https://www.saadaonline.net/

 

 

 

 

 

https://www.al-bayader.org/

 

 

 

 

 

https://www.q8-press.com/

 

 

 

 

 

https://alharir.info/

 

 

 

 

 

 

https://kievinform.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aze.in.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

https://islam.in.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

https://turaz.es/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aziznews.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interpress.uz/


 

 

 

 

 

 

 

 

http://azculture.uz/

مقالات دیگر