طرح های انتشاراتی مرکز ترجمه ی کشوری در جشنواره ی بین المللی ترجمه

طرح های انتشاراتی مرکز ترجمه ی کشوری در جشنواره ی بین المللی ترجمه

 

 

نشریات مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در «جشنواره ی بین المللی ترجمه» اوکراین معرفی گردیدند.

این جشنواره با سازماندهی مشترک مجله ی «ادبی اوکراین» و «Саммит-книга» در محل کتابخانه ی مرکزی ماکسیم ریسکی شهر ایرپن اوکراین برگزار گردید.

مارینا قونچاروک، به عنوان نماینده ی طرح های انتشاراتی مرکز، طی سخنانی که در این جشنواره ارائه نمود، ضمن ارائه ی گزارشی در خصوص فعالیت های مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، مطالبی را در رابطه با آثار ترجمه ی این مرکز، که به زبان های گوناگون ترجمه و در سطح جهان معرفی گردیده است، به شرح زیر بیان نمود:

«مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، گام های مهمی در راستای بسط دادن فرایند ادبی، توسعه ی پایدار، معرفی و تبلیغ ادبیات کلاسیک و معاصر آذربایجان در جهان برداشته است. باید یادآوری کنم که مرکز جایگاه ویژه ای برای توسعه ی روابط ادبی و فرهنگی میان اوکراین و آذربایجان قائل است. ترجمه ی اوکراینی کتب «گلچین شعر معاصر آذربایجان»، گزیده ی اشعار شاعر شهیر آذربایجان عمادالدین نسیمی تحت نام «من خود راه حق شدم»، و نیز مجموعه ی اشعار شاعر معاصر آذربایجانی «سلام سروان» تحت نام «دنیا کم عمق است، غرق هم نمی توان شد» خود دلیل روشن این موضوع است. این کتب در شهرهای کیف، خارکوف، جیتومیر و نیز شهرهای بزرگ دیگر اوکراین معرفی و با استقبال مردم مواجه شدند. سپس کتب یاد شده در کتابخانه های مرکزی این شهرها و دانشگاه های مهم کشور جای گرفتند. مرکز ترجمه ی کشوری، علاوه بر شکل دادن ترجمه ی معاصر کشور، با ترجمه ی کتب، تعاملات فرهنگی بسیار خوبی با کشورهای مختلف دنیا دارد.»

سپس مترجم دیپلمات سرگئی بورشوسکی در خصوص نوآوری های عرصه ی کاری خود، مبادلات میان اوکراین و اسپانیا در عرصه ی ترجمه سخن گفت. پس از ایشان شاعر و مترجم سرشناس اوکراینی، دیمیتری چیستیاک، در خصوص طرح مشترکش با مرکز ترجمه ی کشوری و نیز روابط تنگاتنگش با مرکز سخن گفت. هم چنین یولیا اوستین، معاون شهردار شهر ایرپن در مسائل انساندوستانه، طی سخنانی اعلام نمود که شهرداری همیشه آماده ی کمک به برگزاری رخدادهایی از این دست است.

در پایان مراسم کتب مرکز، که به زبان های اوکراینی و زبان های دیگر ترجمه شده است، به مدعوین اهداء گردید.

 

 

گالری

مقالات دیگر