اُپرای «لیلی و مجنون» نخستین اپرای شرق مسلمان

اُپرای «لیلی و مجنون» نخستین اپرای شرق مسلمان

 

در راستای شناساندن و تبلیغ آذربایجان در سطح بین الملل مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، اقدام به تهیه ی ویدیویی برای شناساندن «نخستین اپرای شرق مسلمان  اپرای لیلی و مجنون» نموده است. این ویدیو، که  به زبان های انگلیسی، روسی، ترکی، فارسی، عربی، گرجی، فرانسوی، اوکراینی، اسپانیولی و آلمانی تهیه گردیده است، در سطح بین المللی منتشر خواهد گردیده و اپرای آهنگساز نابغه ی آذربایجانی، «عزیر حاجی بیگلی» بر اساس منظومه ی «لیلی و مجنون» شاعر نامدار و یکی از ستون های ادبیات آذربایجانی، محمد فضولی، در 4 پرده و 6 صحنه نوشته است. در این ویدیو، علاوه بر تاریخچه ی آفرینش این اثر هنری، هم چنین عنوان گردیده است که این اثر هنری به عنوان نخستین اپرای شرق مسلمان در تاریخ حک گردیده است.

مقالات دیگر