داستان نویسنده ی آذربایجانی در وبگاه انگلستان

داستان نویسنده ی آذربایجانی در وبگاه انگلستان

 

در چهارچوب «طرح ادبیات آذربایجانی در فضای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه کشوری آذربایجان، وبگاه ادبی مشهور انگلیسی «الکلمه (سخن)»، اقدام به انتشار ترجمه ی عربی داستان نویسنده ی سرشناس آذربایجانی، نریمان عبدالرحمانلی تحت عنوان «کَپَنَک (پروانه)» نموده است. تارنما هم چنین به زندگینامه ی نویسنده نیز پرداخته است.

این اثر توسط مترجم مشهور، احمد سامی العایدی به زبان عربی ترجمه شده است.

این تارنما به صورت مداوم اقدام به انتشار آثار ادبای سرشناس می نماید از جمله نجیب محفوظ، توفیق الحکیم، و عباس العقاد می‏نماید.

 

مقالات دیگر