شماره جدید مجله ادبی بین المللی «خزر» منتشر گردید

شماره جدید مجله ادبی بین المللی «خزر» منتشر گردید

 

مطالب منتشر شده در این شماره:

بخش «کرسی نوبل»: بخش آخر رمان «دست یک زن» اثر پاتریک وایت

بخش «ادبیات آذربایجانی»: اشعار توفیق عابدین

بخش «شعر»: اشعار دیمیتری چیستانکی

بخش «گذرگاه الهی»: ترجمه ای از تورات

بخش «داستان»: داستان کوبو آبه

بخش «ادبیات فرانسه»: داستان «زن او» اثر امانوئل برنهایم

بخش «آشپزخانه ی نویسنده»: داستان آرون تاموشی

بخش «خاطره»: اثر تاریخی «امیر تیمور» اثر هرالد لمبین

بخش «نقطه نظر نویسنده»: جستار «نویسنده باید حقیقت را بنویسد» نوشته جروم کی. جروم

بخش «جستار»: «اندیشه های ابدی» اثر ائلچین

بخش «فیلم»: «اثر قابل اکران و اصول خط مونتاژ» اثر سرگئی ایزنشتاین

بخش «رمان»: «شکوه زندگی» اثر میخائیل کمپ فمولر

بخش «کتابخانه ی ادبیات کودکان»: داستان «شاهزاده خرگوش» اثر آلان میلن

 

مقالات دیگر