بنیاد ترجمه باز هم در نمایشگاه بین المللی کتاب

بنیاد ترجمه باز هم در نمایشگاه بین المللی کتاب

کارشناسان زبان بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان سرکار خانم قمر آلیخان اوا و کماله علی اکبراوا در نمایشگاه بین المللی کتاب که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، شرکت نمودند. همکاران بنیاد در نشستی که تحت عنوان «ترجمۀ تطبیقی» از طرف وزارت فرهنگ ترکیه برگزار می شد، سخنرانی نموده اند.

در این دو سخنرانی موضوعات مختلفی از جمله ترجمه هایی که از ادبیات جهانی صورت پذیرفته، فعالیت بنیاد ترجمه، ترجمه های دو طرفه از ترکی به آذری و از آذری به ترکی و فرصتهای پیش رو در زمینۀ ترجمه بین دو کشور مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. سپس، با یک اسلاید فعالیت بنیاد ترجمه منعکس گردید.

در این نشست، رئیس بخش انتشارات و کتابخانه های وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه جناب آقای حامدی تورشوجو در بیان افکار خود این گونه ابراز داشتند که فعالیت های بنیاد ترجمه بر کسی پوشیده نیست. و من کارهای بنیاد ترجمه را می ستایم. همچنین ایشان بر اهمیت ایجاد ارتباط قوی بین دو بنیاد تأکید کردند.

در طول این نمایشگاه کتابها و کاتالوگها و شماره های جدید مجلۀ «خزر» که توسط بنیاد ترجمه چاپ و منتشر می شود عرضه شده است. بازدید کنندگان آثار عرضه شده نیز ابراز رضایت داشتند. 

مقالات دیگر