نویسنده ی معروف مکزیکی در بنیاد ترجمه

نویسنده ی معروف مکزیکی در بنیاد ترجمه

 

۲۵ نوامبر نویسنده ی معروف مکزیکی داوید توسکانا و سفیر فوق العاده و تام الاختیار مکزیک جناب آقا ی خوان رودریگا لوباردینی فلورس در بنیاد ترجمه حضور داشته اند.  هنگام دیدار راجع به خلاقیت نویسنده و اثر "آخرین کتابخوان" نویسنده که در سال ۲۰۱۲ منتشر یافته است، تبادل نظر گردیده است. ترجمه و انتشار اثر که به زبان های بسیار دنیا ترجمه شده، با منظور شناساندن آن در آذربایجان از جمله راجع به گسترش روابط ادبی و فرهنگی مکزیک و آذربایجان پروژه های چشماندازی مورد مذاکره قرار گرفت.

داوید  توسکانا:

متولد سال ۱۹۶۱ شهر مونتری می باشد.

مولف رمان های "ایستگاه تولا"(۱۹۹۵)، "مریم مقدس سیرک" (۱۹۹۸)، "لونتانانزا" (۱۹۹۷) ،"درد نیگل پرونداء (۲۰۰۲)، " آخرین کتابخوان" (۲۰۰۵)، "ارتش درخشان" (۲۰۰۶)، "پل های کونیگسبرگ" (۲۰۰۹)، "شهری که شیطان آورده ست" (۲۰۱۲)، "اوانخلیا" (۲۰۱۶)، "الگاروی" (۲۰۱۷) می باشد.

رمان "آخرین کتابخوان" برنده ی جایزه ی "آنتونین آرتاود" اسپانیا و "خوسه فوئنتس مارس" گردیده است.

اثر "ارتش درخشان" برنده ی جایزه ی "خوسه ماریا ارگداس" آمریکا اوین و اثر "الگاروی" برنده ی جایزه ی "آمریکا لاتین" به اسم "النا پونیاتوسکا" و "خاویر وییاوروتیا" شده است. آثار نویسنده ۱۴ زبان دنیا ترجمه شده است.

 

گالری

مقالات دیگر