بنیاد ترجمه با سفارت ترکیه به پروژه های جدید آغاز کرد.

بنیاد ترجمه با سفارت ترکیه به پروژه های جدید آغاز کرد.

سفیر فوق العاده و تام الختیار جمهوری ترکیه، جناب آقا ی ارکان ازارال در بنیاد ترجمه حضور یافته اند. هنگام دیدار پروژه های چشماندازی بین ادبیات ها ترکیه و آذربایجان،  تهیه ی وسایل صدایی و فیلمی در راستا ی افشا ی اطلاعات راجع به معضل قره باغ و کشتار خوجالی که از طرف تبلیغات ارمنی در عرصه ی مجازی بین المللی پخش می شود و کارهایی که انجام آنها در این راستا لازم می باشد،  مورد مذاکره قرار گرفت. "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" دو جلدی که در سال ۲۰۱۵ توسط بنیاد به زبان ترکی برگندانده و منتشر آنکارا می باشد و  به عنوان ادامه ی مجموعه ی نثر و نظم ترکیه که در شهر باکو منتشر یافته،  راجع به نشر کتاب "اشعار عشقی"  تالیف قربانی سرکوب سال های ۳۷- شاعر بزرگ آذربایجانی مکایئل مشفق که  به زبان ترکی ترجمه شده و در آنکارا منتشر گشته از جمله در باره ی انتشار آثار چهره های مشهور ادبیات ترک معاصر تبادل نظر گردید.

 

گالری

مقالات دیگر