جلسه ی بعدی شورای علمی بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان برگزار شد.

جلسه ی بعدی شورای علمی بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان برگزار شد.

جلسه را با سخن افتتاحیه رئیس بنیاد، خانم آفاق مسعود گشوده و از پروژه های سال  ۲۰۱۹ میلادی،  اقدامات نهاده شده و نتایج رویداد هایی که توسط بنیاد در راستا ی استفاده از زبان دولتی و تکمیل کار ترجمه به جا آورده شده، از جمله موفقیت های کسب شده را مورد توجه ی عموم جلسه قرار داد.

"همین طور که می دانید از آغاز سال ۲۰۱۵ توسط بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان مونیتورینگ مکاتبه های نهاد های دولتی، کیفیت زبانی و ترجمه ی متونی که توی پایگاه های رسمی جا گرفته ،  به شکل مرتب مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه ی بررسی ها آشکار گردید که در این حوزه وضع خیلی ناخوشایند است، متون و مکاتبات با نقض های بسیاری تدوین می شود. در استفاده از زبان مادری به خطا های ناخوشایند از جمله خطا های دستوری و آوایی و واژگانی مشاهده می شود. مطابق به اشتباهات، علی رقم اینکه بیش از ۱۰۰ تا  گزارش خبرگان تهیه شده، وضع در همان حال می ماند. راجع به برطرف شدن وضع مذکور - ایجاد مکانیزم های تکمیل کار ترجمه و استفاده درست تری از زبان مادری از جمله ضرورت انجام اقدامات و تدابیر دیگری را که تشکیل سطح موافق کار ترجمه و زبان را تامین می نماید به استحضار حاضرین رسانیده شد. گفتنی است که بنیاد در سالهای اخیر در این راستا به حد کافی نتایج مثبتی را به دست آورده است. بطوریکه به عنوان گام اول متخصصین زبان و ترجمه که در کشور فعالیت می نمایند، تنظیم گردیده  و به فرایند تعیین مترجمان ورزیده مربوط به رشته ها و زبان ها آغاز شد. "دوره های انتخابی" دارای مقیاس جمهوری و آزمون مرحله ای طول سال ادامه داشته است و به موفقیت اجرا یافته است. پایگاه اطلاع رسانی متخصصینی که دارای گواهی نامه ی بنیاد بوده اند، تشکیل شده،  به عنوان ادامه ی فرایند اطلاعات این مترجمین که وارده ی پایگاه هستند به نهاد های دولتی فرستاده شد.

گام ضروری دیگر که مربوط به استفاده درست از زبان دولتی - تدوین وسایل ارتوگرافی بود. این خلا هم به چابکی از میان برده شد. به این ترتیب فرهنگ ارتوگرافی پر از اشتباهات و غلط با فرهنگ "واژه نامه ارتوگرافی کاربردی زبان آذربایجانی" که توسط بنیاد به عرصه آورده شده، عوض گردید. نشریه ها به استفاده ی نهاد های دولتی و دیگر سازمان ها داده شد. خوشحالیم که تمام این گام ها  که نیاز به کارهای شدید و مداوم دارد،  از آغاز امسال نتایج مثبتی را می دهد. به طوری که بررسی های اخیر نشان می دهد که وضع به طور چشگیری تغییر یافته و پایگاه های نهاد های دولتی که سالهای قبل اشتباهات زیادی در راستا ی زبان ادبی می کردند،  دیگر متون اشان را در چارچوب زبان ادبی تدوین می کنند و نواقض نسخه ی  زبان روسی و انگلیسی آنها کمتر شده است. بدین ترتیب چشمانداز ناخوشایندی که در مکان مجازی دیده می شد،  نه به طور کامل ولی خیلی بر طرف شده است. برگشت مذکور در عین حال در رسانه هم مشاهده می گردد. در سالهای قبل تعداد زیادی از پایگاه و سایت ها که پر از اشتباهات دستوری و واژگانی گزارش  تدوین می کردند، دیگر نه نظر می رسد که استفاده  از فرهنگ زبان دولتی در این پایگاه ها هم به وجود آمده است.  در این راستا پیشرفت به نظر می رسد. اینها کلا مایه خوشحالی دارد و باید گفت که تمام این موفقیت ها که بنیاد ترجمه انجام آنها را بر عهده گرفته بود،  نتیجه یک کاربرد و فعالیت سخت و شدیدی می باشد. باید بویژه خاطرنشان کنیم که این کار زحمات شدیدی را طلب می کند.

سپس فعالیت سال ۲۰۱۹ بنیاد،  پروژه های نشری محلی و بین المللی انجام شده و گزارش راجع به تدوین کتاب "واژه نامه ارتوگرافی زبان آذربایجانی" به نظر حاضرین رسانیده گردید. در باره ی  کلماتی که داخل آنها به نشر جدید واژه نامه ضروری می باشد،  از جمله راجع به وسایل درسی مورد نیاز در مراکز آموزشی،  نشر و ترجمه ی  ادبیات های علمی تبادل فکر گردید.

در آخر،  برنامه ی موضوعی سال ۲۰۲۰،

کاربرد بنیاد با نمایندگی های کشور های خارجی،  اقدامات بعدی در راستا ی تکمیل کار ترجمه و زبان مورد مذاکره قرار گرفت.

در آخر جلسه جایزه ای به نام "دیپلم افتخار" به خاطر تحفه ای به رشته ی ترجمه" در کشور به کار و فعالیت مترجم ارزش خواهد داد،  تاسیس گردید.

گالری

مقالات دیگر