وسایل آموزشی هنر تئاتر در آدرس خود ارائه داده شد

وسایل آموزشی هنر تئاتر در آدرس خود ارائه داده شد

بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان  کتاب های "دروس هنرپیشه ی حرفه ای (آنتون چخوف)، تئاتر(س. مویم)، مجموعه ی درام دنیا، آثار برگزیده ی آرتور میلر و برتولد برخت را با مقصد پشتیبانی بر آموزش عالی رشته ی هنر و فرهنگ به هیات استاد و دانشجویان دانشگاه  هنر و فرهنگ دولتی جمهوری آذربایجان اهدا کرده اند.

رویداد را با سخن افتتاحیه رئیس دانشگاه پروفسور جیران محمود افا گشود و به خاطر اهدا ی کتابهای تازه نشر و ترجمه شده بنیاد ترجمه دولتی از آنها قدردانی و تشکر کرد. از اهمیت آموزشی  کتاب هایی که حاکی از تئاتر و صحنه و کارگردان می باشد سخن گرفت و سپس نائب رئیس بنیاد دکترا ی فیلولوژی ولایت حاجی اف، رئیس اداره ی علم ،تحصیل و فرهنگ، نویسنده اعتماد باشکچید، رییس بخش اطلاع رسانی یاشار علی اف، نویسنده ایلگار رسول، سرویراستار پایگاه اپیلوگ.از قانتورالی، نائب رییس دانشگاه هنر و فرهنگ دولتی  مریم علی زاده  سخنرانی نموده  و کارهای انجام شده را ارزیابی کرده اند. آنها تاکید کردند که منتشر همچنین کتاب هایی که فرهنگ تئاتر و صحنه و هنرپیشه و کارگردان را  در بر می گیرد  با ارزش محسوب می شوند.

پروفسور دانشگاه هنر و فرهنگ دولتی،  تئاتر شناس ایسرافیل ایسرافیل اف بیان نموده است که فعالیت و کارهای انجام شده بنیاد ترجمه در مدت ۵ سال  برای وی شگفت انگیز است. مدیر کرسی تئاتر شناسی  دانشگاه هنر و فرهنگ دولتی  پروفسور تئاتر شناس آیدین طالب زاده از ضروری بودن و اهمیت منتشر کتابهای که بنیاد ترجمه اذیت آنها را کشیده سخن گفته است. استادیار کرسی سینما شناسی دانشگاه سینما شناس آیاز سلایوف در سخنرانی وی بیان نموده است که بنیاد ترجمه بنا بر اهمیت و حوزه ای که در چارچوب آن فعالیت می نماید یک مرکز تفکر محسوب می گردد. 

در آخر رویداد کتابها به کتابخانه دانشگاه هنر و فرهنگ دولتی اهدا داده شد.

 

گالری

مقالات دیگر