aydinyol.az achiqkitab.az xezerjurnali.az

تالیفات

 • آثار نویسنده ی معاصر اوکراین در زبان آذربایجانی آثار نویسنده ی معاصر اوکراین در زبان آذربایجانی
 • شولوم آلیخم اولین بار در زبان آذربایجانی شولوم آلیخم اولین بار در زبان آذربایجانی
 • کتاب "چوچارا" ی آلبرتو موراویا در زبان آذربایجانی کتاب "چوچارا" ی آلبرتو موراویا در زبان آذربایجانی
 • نشر جدید مرکز ترجمه آذربایجان - کتاب " باور داشتیم که مردم ما آزاد زندگی خواهد کرد" علی مردان بیگ توپچیباش اف به طبع رسیده است. نشر جدید مرکز ترجمه آذربایجان - کتاب " باور داشتیم که مردم ما آزاد زندگی خواهد کرد" علی مردان بیگ توپچیباش اف به طبع رسیده است.
 • ذاکر فخری به مولف آن ارائه داده شد (“Poems”) کتاب " اشعار" ذاکر فخری به مولف آن ارائه داده شد (“Poems”) کتاب " اشعار"
 • کتاب " درسهای بازیگری تخصصی" به طبع رسیده است کتاب " درسهای بازیگری تخصصی" به طبع رسیده است
 • رمان تاریخی "اسرار مقبره" در زبان آذربایجانی رمان تاریخی "اسرار مقبره" در زبان آذربایجانی
 • حکایات نروژی در زبان آذربایجانی حکایات نروژی در زبان آذربایجانی
 • رمان برنده جایزه نوبل به زبان آذربایجانی منتشر شد رمان برنده جایزه نوبل به زبان آذربایجانی منتشر شد
 • انتشار «گلچین نمایشنامۀ جهان» در دو جلد انتشار «گلچین نمایشنامۀ جهان» در دو جلد
 • پروژه مشترک بنیاد ترجمه و سفارت آرژانتین پروژه مشترک بنیاد ترجمه و سفارت آرژانتین
 • «داستان قهرمانانۀ مردم» در زبان آذربایجانی «داستان قهرمانانۀ مردم» در زبان آذربایجانی
 • رمان محبوب ایمره کرتس در زبان آذربایجانی رمان محبوب ایمره کرتس در زبان آذربایجانی
 • «گلچین ادبیات ترکیه» اولین بار در جمهوری آذربایجان «گلچین ادبیات ترکیه» اولین بار در جمهوری آذربایجان
 • کتاب «تحریک سومقاییت در مقابل آذربایجان، کار گریگوریان» در ترکیه منتشر شد کتاب «تحریک سومقاییت در مقابل آذربایجان، کار گریگوریان» در ترکیه منتشر شد
 • رمان «رویاهای خزر» جورج پریاخین در زبان آذربایجانی منتشر شد رمان «رویاهای خزر» جورج پریاخین در زبان آذربایجانی منتشر شد
 • «راهنمای صحبت زبان عربی- آذربایجانی» منتشر شد «راهنمای صحبت زبان عربی- آذربایجانی» منتشر شد
 • شعر مدرن اوکراین منتشر شد شعر مدرن اوکراین منتشر شد