Halk Kahramanlık Destanı Azerbaycan Dilinde

Halk Kahramanlık Destanı Azerbaycan Dilinde

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tercüme Merkezi’nin yeni yayımı – Victor Jirmunski’nin Halk Kahramanlık Destanı okurlara sunuldu. Halk Kahramanlık Destanı Germen ve Romen, Rus ve Güney İslav, Orta Asya ve Azerbaycan halklarının destan yaratıcılığı – Kitabi Dede Korkut, Köroğlu, Alpamış ve Karel Fin destanı Kalevala vs. arasında kıyaslamalı bilimsel araştırmaların bulunduğu değerli kaynaktır.

Kitap uzmanlar, bilim ve eğitim kurumları, bu bağlamda geniş okur kitlesi için tasarlanmıştır.

Eseri Azerbaycan Türkçesine İtimat Başgeçit çevirdi. Önsöz yazarı Ord.Dr.Muhtar İmanov’dur.      

 

 

DİĞER MAKALELER