Azerbaycan Halkı Tarihi Arapça

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna Bağlı Tercüme Merkezi yeni yayını – Azerbaycan Halkı Tarihi veya Özgeçmişi kitabı Arapça çıktı.

Kitap dünyanın eski tarihe sahip halkı, Azerbaycanlıların özgeçmişini, millet gibi şekillenme dönemlerini anlatıyor. Bağımsızlığına 20.yüzyılın sonlarında kavuşmuş Azerbaycan halkının zengin etnik, siyasal ve kültürel geleneklerine dayanan ulusal beliğini kuruması, demokratik gelişim yoluyla ilerlemesi, kendini dünya çapında kanıtlaması yayında tarihsel olgular ve belgelere yansıtıyor. Müslüman Arap dünyasında yayınlanacak kitabın birçok dünya dillerine çeviri ve yayını düşünülüyor.

Kitabın yazarı – Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi aday üyesi, Prof.Dr.Nizami Caferov, Arapçaya çeviren Mısır Arap Cumhuriyeti Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi, Dr.Ahmet Sami Elaydi’dir.

DİĞER MAKALELER