İki Ciltli Azerbaycan Edebiyatı Antolojisi (Şiir ve Hikaye) Yayımlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna Bağlı Tercüme Merkezi yeni yayımı – iki ciltli Azerbaycan Edebiyatı Antolojisini sundu.

İlk edebiyat örnekleriyle Azerbaycan edebiyatı tarihinin temelini atmış Hakani, Nizami Gencevi, Fuzuli, İ.Gutgaşınlı, M.F.Ahundzade gibi klasiklerden başlayarak yaşayan, şiir ve hikayelerinin yanı sıra, onların hayat ve sanatlarını da sırasıyla anlatan bu kapsamlı yayım bilim, edebiyat, kültür, eğitim ve öğretim alanında kullanılması yanında, yaygın okur kitlesi içinde düşünülmüştür.

Kitabın baş editörü Afak Mesut, ön söz yazarı Nizami Caferov’dur.

 

 

 

 

DİĞER MAKALELER