Tanrının Şehri

Bakü’nün temeli 5.yüzyılda atılmıştır

Halk Kahramanlık Destanı Azerbaycan Dilinde

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tercüme Merkezi’nin

www.achiqkitab.az

Xəzər