سفیر رومانی در بنیاد ترجمه

در ۱۳ جولای سفیر فوق العاده و تام الاختیار رومانی جناب آقای دان ایعانکو و همسرش میحاإلا ایعانکو از بنیاد ترجمه وابسته به کابینه وزیران جمهوری آذربایجان دیدن کرد‌ند. 
در این دیدار درباره توسعه روابط ادبی- فرهنگی جمهوری آذربایجان و رومانی مذاکراتی انجام شد. در این جلسه در زمینه پروژه های اجرا شده و در حال اجرا بنیاد ترجمه و همچنین در مورد ترجمه و چاپ «گلچین ادبیات معاصر آذربایجان» به زبان رومانیایی و چاپ آن در رومانی مذاکره و بحث و بررسی شد.

گالری

مقالات دیگر