نشر شعر مدرن جمهوری آذربایجان در اوکراین

نشر شعر مدرن جمهوری آذربایجان در اوکراین

نشر جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان- «گلچین مدرن شعر آذربایجان» در اوکراین منتشر شد.

این کتاب ژانرهای مختلف سبک شعری و اشعارنمایندگان شاعران قرن بیستم را شامل می‌شود. برگردانان کتاب به زبان اوکراینی شاعران، نویسندگان شناخته شدۀ اوکراینی هستند.

رونمایی کتاب در چند روز آینده در شهر کیف برگزار خواهد شد.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

مقالات دیگر