شعر آذربایجانی در کلمبیا

جموعۀ شعر شاعران آذربایجانی «بیست شعر» که پروژۀ مشترک بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان و سفارت جمهوری کلمبیا بود، منتشر شد. این کتاب توسط انتشارات ملی کلمبیا چاپ شده است. در این مجموعه اشعار نظامی گنجوی،عمادالدین نسیمی، از معاصران: صمد وورغون، میکائیل مشفق، علی کریم، محمد آراز، و شاعران دیگر گنجانده شده است.

اشعار به زبان اسپانیایی توسط رامیزه حسن اوا و به زبان آذربایجانی توسط امین علیعسگراف ترجمه شده است.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

 

 

مقالات دیگر