شعر مدرن اوکراین منتشر شد

شعر مدرن اوکراین منتشر شد

نشر جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان - شعر مدرن اوکراین («مردان، زنان و چتر») منتشر شده است.

در این کتاب نمونه‌های منتخب اشعار سی شاعر از نسل‌های مختلف شاعران قرن بیستم و قرن بیست و یکم ادبیات اوکراین چاپ شدهاند.

می‌توان گفت این اثر، به عنوان یک نمای پانورامای هنری از شعرمدرن اوکراین است. مجموعۀ اشعار این کتاب به معنای واقعی کلمه با تجارب عمیق شاعرانه- جریان زمان، سحر و جادوی سخن و با انرژی متن ادبی انگار نوعی یکپارچگی و وحدت ارائه می‌دهد.

مترجمان اشعار، شاعران معروف آذربایجانی سلام سروان، ماهر قارایف و زاهد ساری‌تورپاق است.

ویرایشگر کتاب یاشار علی اف، و مؤلف مقدمۀ کتاب از آن سلام سروان است.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

مقالات دیگر