دیدار الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به مناسبت سالگرد پیروزی ارتش در ماه آوریل با نیروهای مسلح

الهام علی اف فرماندۀ کل و رئيس جمهور آذربایجان، به مناسبت سالگرد پیروزی ارتش در ماه آوریل با گروهی از نیروهای مسلح دیدار کردند.

وزیر دفاع، سرهنگ کل ذاکر حسن‌اف، به الهام علی اف فرماندۀ کل جمهوری آذربایجان گزارش کامل ارائه نمود.

رئیس جمهور در این جلسه سخنرانی کرد و بیان داشت: «جنگ صورت گرفته در ماه آوریل بزرگترین پیروزی نظامی ماست. جنگ آوریل نشان دهندۀ پیروزی و قدرت نظامی دولت و ملت ما است. ارمنستان چند سالی‌ است که به شواهد ساختگی دست می‌زند و ارتششان را نیرویی شکست ناپذیر معرفی می‌‌کند. این درگیری‌‌ها نشان داد که ارتش کدام کشور شکست‌ناپذیر است. در مناطق آزاد شده فضولی، جبرائیلی و آغدره در اثر جنگ آوریل، پرچم جمهوری آذربایجان به اهتزاز درآمده است. این جنگها نشان دهندۀ آن است که مردم و دولت آذربایجان هرگز با اشغال اراضی خود راضی نخواهد شد و هزینه‌اش هر چی که باشد، تمامیت ارضی خود را برقرار خواهد نمود».

وزیر دفاع، سرهنگ کل ذاکر حسن اف در گزارشش بیان داشت: نیروهای مسلح هر لحظه آماده و قادر به انجام دستورات فرمانده کل قوای جمهوری آذربایجان است.

در پایان دیدار عکس یادگاری گرفته شد.

 

برگردان:ع.م. 

گالری

مقالات دیگر