نماینده رسمی سفارت جمهوری چک در بنیاد ترجمه

در 9 مارس، معاون سفیر جمهوری چک آقای پیتر واگنر از بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان دیدن کردند. در این جلسه، تعدادی از پروژه‌های سفارت چک – گلچین «ادبیات معاصر آذربایجان» که در پروسۀ ترجمه به زبان چکی است، نشر «خمسۀ» نظامی گنجوی در جمهوری چک، همچنین انتشار آثار گلچین شدۀ نویسندگان چکی به عنوان منتخبات «ادبیات معاصر چک» در جمهوری آذربایجان و نیز برای توسعه روابط، مسائل دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت.

 

برگردان: ع.م. 

گالری

مقالات دیگر

  • ای تپه ها و ای کوهها

    من نمی خواستم همچنین مقاله ای بنویسم، زیرا دربارۀ «شوشا» است. دربارۀ سرزمینی که در دست دشمن باقی مانده چه می

  • کتاب «از چخوف تا مارکز» منتشر شد

    کتاب «مجموعه ترجمه» از سری کتابهای بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان منتشر شد. این مجموع

  • کاتالوگ بنیاد ترجمه در پنج زبان

    کاتالوگ بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان در پنج زبان (آذربایجانی، انگلیسی، روسی، عربی و ترکی) چ