بازدید مدیر مرکز یونس امره از بنیاد ترجمه

در 8 فوریه، مدیر مرکز فرهنگی یونس امره در باکو جناب آقای ابراهیم ییلدریم از بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان بازدید نمود. در این بازدید از کارنامۀ چندین سالۀ بنیاد ترجمه سخن به میان آمد. از نویسندگان ترک که در مجلۀ بین المللی خزر ترجمه و منتشر شده- ناظم حکمت، فاضل، سعید فائق آباسی یانیق، خالیده ادیب، حالدون تانر، اورهان پاموک عثمان چویکسوی، صباح الدین علی، بکیر ییلدز، جمال شاکار و... صحبت شد. همچنین در مورد مجموعۀ گلچین ادبیات معاصر آذربایجان که در سال گذشته در آنکارا پایتخت ترکیه رونمایی شد، مذاکراتی ردوبدل شد.

رئیس بنیاد ترجمه خانم آفاق مسعود دربارۀ کتاب گلچین ادبیات ترکی که ترجمۀ آن به اتمام رسیده و در ماه آوریل سال جاری منتشر خواهد شد، معلوماتی به ایشان ارائه کردند.

جناب آقای ابراهیم ییلدریم نیز گفت: یکی از وظایف مرکز یونس امره معرفی ادبیات ترکی‌زبان در جهان است. چاپ و انتشار کتاب گلچین ادبیات ترکی برای اولین بار در جمهوری آذربایجان را تحسین می‌کنم و بسیار ارزشمند می‌شمرم:

- ادبیات، پلی است که عشق، برادری، وحدت و آسایش را میان دو کشور به ارمغان خواهد آورد. ترجمۀ ادبیات آذربایجان در ترکیه، و ادبیات ترکیه در آذربایجان محبوبیت، عشق و برادری بین دو ملت را قوی‌تر خواهد کرد. به این معنا، بنیاد ترجمه تبادل آثاری که در زمینۀ ادبیات انجام داده قابل تحسین است. در این جلسه ادامه مبادلات ادبیاتی بین ترکیه و آذربایجان مورد بحث قرار گرفت. در پایان این نشست، مدیر مرکز یونس امره سوغاتی را که نقوش باستانی تاریخ ترکیه را در خود منعکس می‌سازد، به خانم آفاق مسعود اهداء نمود. 


گالری

مقالات دیگر

  • شولوم آلیخم اولین بار در زبان آذربایجانی

    نشر جدید بنیاد ترجمه ی آذربایجان - "آثار برگزیده" ی نویسنده ی روسی یهودی تبار سولومون رابینوویچ که در ادبیات دنیا با امضای شولوم آلیخم مشهور است به طبع رسانیده است...