انتشار مجموعۀ «گلچین ادبیات معاصر آذربایجان» در مصر

مجموعۀ «گلچین ادبیات معاصر آذربایجان» که از بزرگترین پروژه‌های بین‌المللی بود، در مصر منتشر شد.

این مجموعه توسط بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان و با همکاری مرکز ملی ترجمۀ مصر منتشر شده.

در این مجموعۀ 400 صفحه‌‍ای آثار نویسندگان و شاعران قرن بیستم جمهوری آذربایجان گنجانده شده است. لازم به یادآوری است که ادبیات آذربایجان برای اولین باراست که در این قالب به خوانندگان عرب‌زبان معرفی می‌شود.

مجموعه را به زبان عربی رئیس مرکز فرهنگی- آموزشی مصر در جمهوری آذربایجان و معاون فرهنگی سفارت مصر در جمهوری آذربایجان جناب آقای احمد سامی العیادی ترجمه نموده است.

این مجموعه در شهر قاهرۀ مصر در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد. 

مقالات دیگر