مجموعۀ جدید کتاب «اول دریا وجود داشت» توسط بنیاد ترجمه منتشر شده است

مجموعۀ جدید «اول دریا وجود داشت» که پروژه مشترک بنیاد ترجمه و سفارت کلمبیا بود، منتشر شد. این کتاب شامل آشعار شاعران کلمبیائی است که در زمان‌های مختلف به نگارش درآورده‌اند.

اصالت انتشار کتاب در این است که شاعران متعددی را که در زمانهای مختلف زیسته‌اند، در خود جمع کرده است. این مجموعه شامل اشعار شاعران و ادیبان بزرگی است. مانند شاعر عارف قرن هفدهم، فرانسیسکا ژوزفا دلا کونسپسیون، از بنیانگذاران شعر عاشقانه اسپانیایی رافائل پمبو، از اولین نمایندگان جنبش مدرنیسم خوزه آسونسیون سیلوا، استاد اشعار معتبر قرن بیستم لئون ده گریف و نیز پورفیریو باربا یاکوب (یعقوب)، مریا دلمار، جیووانی کاسَپ، فرناندو چاری لارا، اورلیو آرتورو، و علاوه بر اینها کتاب نمونه اشعار دوره های قبل کلمبوس را نیز مثل فعالیت شاعرانۀ قبیلۀ سرخپوستان محلی که در لب دریای کارائیب، در سیرا نوادا د سانتا مارتا زندگی می‌کنند، شامل می‌شود.

گلچین شعر کلمبیا، برای اولین بار است که به خوانندۀ آذربایجانی معرفی و ارائه می‌شود. اشعار موجود در کتاب به دو زبان - آذربایجانی و اسپانیایی ارائه شده است.

ترجمه از زبان اصلی به صورت سطر به سطر توسط امین علعسگراف و ترجمۀ ادبی توسط شاعر برجسته علی‌صمید کر انجام شده است.

در ضمن این پروژه در ماه ژوئن سال گذشته آغاز شده بود. 


مقالات دیگر