انتخاب زبان: AZENRUESFRDETRCZعربيفارسی
achiqkitab.az aydinyol.az xezerjurnali.az

  • نسل کشی خواجالی - تراژدی قرن بیستم

    «به طور کلی، نسل کشی خوجالی با روش غیر انسانی و غیر قابل تصور، با استفاده از عمل خشونتبار و ظلم باور نکردنی به صور

  • خانقاه علینجه‌چای

     گمانی بیش نیست. کتیبه‌های سنگی کشف شده در طول بازسازی خانقاه نشان می‌دهند که این خانقاه در قرن چهاردهم و