achiqkitab.az aydinyol.az xezerjurnali.az

 • قوبوستان - موزه‌ای تحت آسمان باز

   آنها مشاهده کرد. این کوه نیز از دیگر جاذبه‌های شهر باکو است. قوبوستان در بخش شرقی آذربایجان واقع شده است 

 • قلعۀ دختر (قیز قلعه‌سی)

   وایستادن در همان نقطه می‌بایست هشت طبقۀ را طی کنند. و اغلب آنان از راز بزرگ پشت سر 

 • میراث شیروان‌شاهان

   بنای تاریخی است: ساختمان کاخ، دادگاه، آرامگاه شروان‌شاهان، مسجد شاه، مخزن، حمام، آرامگاه 

 • اسرار معماری آثار تاریخی

   اسرار معماری را تا به امروز در خود نگه‌می‌دارد. جمهوری آذربایجان در تقاطع شرق و غرب واقع است و از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار 

 • سه تلاش سینمای ملی

  در سال 1898، یک مهندس عکاس یهودی الاصل آ.م.میشون

 • آلات موسیقی فراموش شدۀ آذربایجان

   آذربایجان برخوردار است، همواره در حال تغییر و تحول بوده است. برخی از آنها تا به حال با این تغییر و تحول کنار آمده و به نسل ما