انتخاب زبان: AZENRUESFRDETRCZعربيفارسی
achiqkitab.az aydinyol.az xezerjurnali.az

  • گلچین شعر معاصر آذربایجان به زبان انگلیسی

    کتاب مجموعه اشعار 101 شمع (Candles 101 verses) توسط بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان به زبان انگلیسی

  • آز-یا منتشر شد

    از سری کتابهای بنیاد ترجمه تحت کابینه وزیران جمهوری آذربایجان کتاب «آز- یا» اثر شاعر برجسته قزاق، محقق و مدد

  • خوآن رولفو- پدرو پارامو

    اثر «پدرو پارامو» تنها رمان نویسندۀ مکزیکی خوآن رولفو است. این رمان اولین بار در سال 1955 چاپ شد. رمان