تیتر اخبار
مراسم رونمایی از ادبیات آذربایجان در صوفیا

از پروژه‌های جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان،

انتشار ادبیات مدرن آذربایجان در بلغارستان

کتاب «ادبیات مدرن آذربایجان» که با همکاری اتحادیه نویسندگان بلغارستان توسط بنیاد

رمان برنده جایزه نوبل به زبان آذربایجانی منتشر شد

کتاب جدید توسط بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری